Vilka är EKOion

EKOion har utvecklat joniseringsutrustning som på ett effektivt sätt joniserar och renar inomhusluft. Genom en koronaurladdning frigör elektronröret elektroner som joniserar omgivande lufts syremolekyler så att dessa blir negativt laddade syrejoner. Antalet syrejoner varierar utifrån rörets längd, spänning och lufthastighet över röret.

Med våra produkter kan du må bättre samtidigt som energikostnaderna sänks. Detta då behovet av överventilering minskar. Inomhusluften blir renare än utomhusluften och behöver inte bytas ut lika ofta för att rena, kyla eller värma lokalen.

EKOion ionizing tube
Nyheter
Ionization could be a secret weapon in the war against COVID-19

Integrated into HVAC systems, the technology utilizes specialized tubes that take oxygen molecules from the air and convert them into charged atoms that then cluster around microparticles, surrounding and deactivating harmful substances like airborne mold, bacteria, allergens, and viruses.

AIR QUALITY INDEX
Gothenburg
Haga
Temp ...
PM2.5 ...
PM10 ...
O3 ...
NO2 ...
Ankara
Sihhiye
Temp ...
PM2.5 ...
PM10 ...
O3 ...
NO2 ...
Zagreb
Lower Town
Temp ...
PM2.5 ...
PM10 ...
O3 ...
NO2 ...
Madrid
Centro
Temp ...
PM2.5 ...
PM10 ...
O3 ...
NO2 ...
Artiklar
Vad är jonisering?
Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.

Vad är bra luft?
Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen? Eller att vi svenskar tillbringar 90 procent av vår tid inomhus? Därför är det så viktigt för oss med ren och frisk inomhusluft, både hemma och på våra arbetsplatser.

Varför jonisering?
Kostnadseffektivt och miljösmart

EKOions joniseringsutrustning gör det möjlighet att cirkulera och jonisera befintlig inomhusluft flera gånger. Uppskattningsvis kan 30 till 80 procent återföras.

Varför jonisering?
Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet – en renande inandning.

Vad är jonisering?
Joniseringens historia

Albert Einstein misstänkte redan vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans lungsjuka släkting frisk, som man hävdade vid hans vistelse på sanatoriet i Schweiziska alperna. Det fick Einstein att börja forska i syrets ljusabsorption.

Varför jonisering?
Joniserad luft mot depression

Höga koncentrationer av negativa joner får vinterdeprimerade att må bättre.