Kostnadseffektivt och miljösmart

EKOions joniseringsutrustning gör det möjlighet att cirkulera och jonisera befintlig inomhusluft flera gånger. Uppskattningsvis kan 30 till 80 procent återföras.

Hur kommer det sig att vi är beredda att betala för ren luft? Jo, för att ett bra inneklimat är en viktig förutsättning för att vi ska trivas och vara effektiva på våra arbetsplatser.

Med en joniseringsutrustning installerad i ventilationssystemet går det att cirkulera och jonisera den befintliga inomhusluften flera gånger. Uppskattningsvis kan 30 till 80 procent av inomhusluften återföras, vilket ger betydande besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Driften är energisnål och tekniken kräver inga kemikalier eller delar som behöver bytas ofta.


Smidig installation

Oftast krävs ingen ny ventilationsanläggning, utan vår joniseringsutrustning kan installeras i det befintliga ventilationssystemet. För att avgöra vad som gäller i ert fall, behöver vi besöka er och kontrollera hur ert ventilationssystem är konstruerat.

Kontakta oss på EKOion så berättar vi mer!

Joniseringens historia

Albert Einstein misstänkte redan vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans lungsjuka släkting frisk, som man hävdade vid hans vistelse på sanatoriet i Schweiziska alperna. Det fick Einstein att börja forska i syrets ljusabsorption.

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen? Eller att vi svenskar tillbringar 90 procent av vår tid inomhus? Därför är det så viktigt för oss med ren och frisk inomhusluft, både hemma och på våra arbetsplatser.