Joniseringens historia

Albert Einstein misstänkte redan vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans lungsjuka släkting frisk, som man hävdade vid hans vistelse på sanatoriet i Schweiziska alperna. Det fick Einstein att börja forska i syrets ljusabsorption.

Låt oss ta det från början. I Schweiz fanns runt sekelskiftet många sanatorier för TBC-patienter uppe i bergen. Resultatet var särskilt bra i staden Davos och det ansågs att det var den ozonrika bergsluften som var hälsosam och som gjorde patienterna friska. Forskaren Albert Einstein hade en lungsjuk släkting som blev ordinerad att vistas på ett sanatorium i bergen. Einstein, som visste att ozon var skadligt, blev oerhört upprörd och ansåg att det var lika med mord att utsätta svårt lungsjuka människor för ozon. Eftersom deras lungor redan var skadade skulle chansen vara minimal att de skulle överleva behandlingen, enligt honom. Släktingen blev dock frisk och därför förstod Einstein att det knappast kunde vara ozon som var den beståndsdelen i bergsluften som gjorde att patienter blev friska.

Forskning om jonisering börjar

Einstein började forska i syrets ljusabsorption och skapar tillsammans med PC Habicht ett instrument för att framställa joner – Potential Multiplier. Efter en tid kommer den forskning som Einstein gjort ligga till grund för professor Tschischevskys arbete vid Institutet för luftjonisering i Moskva på 30-talet. Då konstateras att syreklungor med 10–60 syremolekyler existerar och att de bildas under solens inverkan i biosfären. Fördelningen mellan bildningen av syreklungor och ozon visar sig vara 99 till 1. 1937 konstaterar professor Tschichevsky att det finns syreklungor i hemoglobin (ett protein som står för syrgastransporten i blodet).

Dr J Habicht som är verksam idag, och dessutom PC Habichts son, har en teori om att när syreklungorna väl har kommit in i lungorna och blodet så kan de döda TBC inifrån. 

Källa:
Naturlig rening och desinfektion av luft med syreklungor ger positiva hälsoeffekter – God luftkvalitet inomhus genom jonisering. Ulla Holmgren.

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen? Eller att vi svenskar tillbringar 90 procent av vår tid inomhus? Därför är det så viktigt för oss med ren och frisk inomhusluft, både hemma och på våra arbetsplatser.

Kostnadseffektivt och miljösmart

EKOions joniseringsutrustning gör det möjlighet att cirkulera och jonisera befintlig inomhusluft flera gånger. Uppskattningsvis kan 30 till 80 procent återföras.