Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.

Luften är densamma som vi haft på jorden i alla tider, och den har inte försämrats. Luften förorenas däremot av olika ämnen och partiklar som organiska gaser, bakterier, svavelföreningar med mera.

Naturen har dock sin egen metod för jonisering – alltså att rena luften från föroreningar. När solstrålarna passerar genom atmosfären joniserar de syret i luften och då ändras antalet elektroner i syrets yttersta skal. Men vad innebär det egentligen? Jo, att det bildas syrejoner som slår sig samman och bildar stora syreklungor. När klungorna kommer i kontakt med föroreningarna i luften reagerar de med dessa och föroreningarna ombildas eller bryts ner.

EKOions joniseringsutrustning härmar naturen genom att framställa syreklungor på ett naturligt sätt och renar luften från främmande ämnen och partiklar, neutraliserar lukter och odörer samt gör luften frisk.

EKOions produkter är anpassade efter de värden som finns i bergs- och fjällmiljö och kan därför öka välbefinnandet på kontoret, i verkstaden, på sjukhus, i skolan, på reningsverket och andra miljöer där många människor vistas eller där luften behöver renas.

Kontakta oss på EKOion så berättar vi mer.

Joniseringens historia

Albert Einstein misstänkte redan vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans lungsjuka släkting frisk, som man hävdade vid hans vistelse på sanatoriet i Schweiziska alperna. Det fick Einstein att börja forska i syrets ljusabsorption.

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen? Eller att vi svenskar tillbringar 90 procent av vår tid inomhus? Därför är det så viktigt för oss med ren och frisk inomhusluft, både hemma och på våra arbetsplatser.

Kostnadseffektivt och miljösmart

EKOions joniseringsutrustning gör det möjlighet att cirkulera och jonisera befintlig inomhusluft flera gånger. Uppskattningsvis kan 30 till 80 procent återföras.