Joniserad luft mot depression

Höga koncentrationer av negativa joner får vinterdeprimerade att må bättre.

Det finns massor av människor som kan berätta sina egna unika historier om hur joniserad inomhusluft har fått dem att må bättre. Och faktum är att tillräckligt höga koncentrationer av negativa luftjoner kan användas som en behandlingsmetod mot depression. Forskarna vet fortfarande inte riktigt exakt hur det fungerar, men att högdensitetsjonisering kan minska depressionsbesvär är bevisat i flera vetenskapliga studier.

Några av studierna har tittat närmare på individer med vinterdepression. Resultatet visar att behandling med höga koncentrationer av negativa joner i hemmet under 30-60 minuter under cirka 20 dagar gör att majoriteten av de deprimerade personerna mår bättre. När jonbehandlingen avslutades blev personerna sämre igen. Liknande goda resultat har påvisats när forskarna använde negativa luftjoner för att behandla kronisk depression.

Den goda påverkan som joniserad luft har vid depression är i samma storleksordning som de effekter som uppnås med antidepressiv läkemedelsbehandling. Forskarna konstaterar dock att det krävs ganska höga koncentrationer av negativa luftmolekyler, för att nå den goda effekten.

Vill du läsa mer? Här är länkar till ett par av de mest intressanta studierna. Båda är placebokontrollerade, vilket är ett krav för att forskningsresultat ska vara riktigt pålitlig

Bowers  B.  and al.  Controlled trial evaluation of exposure duration to negative air ions  for the treatment of seasonal affective disorder. Psychiatry Research 259 (2018) 7–14.  

Goel  N. et al. Bright light, negative air ions and auditory stimuli  produce rapid mood changes in a student population: a  placebo-controlled study. Psychological Medicine, 2006, 36,  1253–1263.

Joniseringens historia

Albert Einstein misstänkte redan vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans lungsjuka släkting frisk, som man hävdade vid hans vistelse på sanatoriet i Schweiziska alperna. Det fick Einstein att börja forska i syrets ljusabsorption.

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen? Eller att vi svenskar tillbringar 90 procent av vår tid inomhus? Därför är det så viktigt för oss med ren och frisk inomhusluft, både hemma och på våra arbetsplatser.