Joniseringsrör

Genom en koronaurladdning frigör elektronröret elektroner som joniserar omgivande lufts syremolekyler så att dessa blir negativt laddade syrejoner. Antalet syrejoner varierar utifrån rörets längd, spänning och lufthas- tighet över röret.

Elektronröret monteras tvärställt över luftriktningen och för en optimal dimensionering av syrejoner rekommenderas en lufthastighet på 5m/s över röret.

Elektronröret rekommenderas ihop med EKOions spänningsaggregat M01-12 samt M01-24. Elektronröret säljs dock även som reservdel för utbyte vid uppnådd drifttid. Passar i alla joniseringsaggregat med M5 gänga i sockeln eller med mutterlåsnin

Joniseringsröret säljs med ett års driftgaranti. För att bibehålla garanterad funktion bör elektronröret bytas efter ca. 8500 drifttimmar eller två år.

EKOion Elektronrör är till 100% återvinningsbart. Vid beställning av nya rör som reservdelar skickas de utbytta rören med fördel tillbaka till Ekoion, som sorterar och återvinner 100%. Fråga gärna din säljare efter returfraktsedel.

Modell Tot. Längd Rek. Luftflöde
Energiförbrukning
Typ-C 165 mm 70-120 l/s 6 W
Typ-D 250 mm 150-240 l/s 8 W
Typ-E 365 mm 250-360 l/s 10 W
Typ-F 550 mm 500-700 l/s 12 W


Filer

Kontakta Oss eller någon av våra Leverantörer för mer information.