Sadel

Med Vår sadelmonterade joniseringsutrustning levererar vi ett fullt drift- färdigt joniseringsaggregat för montage i tilluftskanal. Genom att jonisera syremolekylerna i tilluftskanalen förser vi lokalen med fräsh och renande luft. Luften renas där den försmutsas.

Sadeln monteras på tilluftskanalen med joniseringsröret pekande mot luftflö- det, för spirokanaler säljs påstick som tillbehör.

För en optimal dimensionering av syrejoner rekommenderas en lufthastighet på 5m/s i kanalen där sadeln monteras.

Joniseringingsaggregatet levereras med en påmonterad tryckvakt som sköter aggregatets start/stop. På strömförsörjningsenheten sitter en indikeringslam- pa som lyser rött när aggregatet är i drift. Strömförsörjningsenheten är också utrustad med en potentialfri larmkontakt. Inga övriga föreglingar eller startutrustningar är nödvändiga, bara att ansluta stickproppen till ett 230V uttag.

Joniseringsröret säljs med ett års driftgaranti. För att bibehålla garanterad funktion bör elektronröret bytas efter ca. 8500 drifttimmar eller två år.

EKOion Elektronrör är till 100% återvinningsbart. Vid beställning av nya rör som reservdelar skickas de utbytta rören med fördel tillbaka till Ekoion, som sorterar och återvinner. Fråga gärna din säljare efter returfraktsedel.

Modell Rek. Luftflöde Rek. Användning
S-1-12-X 70-700 l/s Kontor, Butiker, Bostäder etc
S-1-25-X 70-700 l/s Reningsverk, Industri, Återvinning etc
S-2-12-X 140-1400 l/s Kontor, Butiker, Bostäder etc
S-2-25-X 140-1400 l/s Reningsverk, Industri, Återvinning etc

Filer

Kontakta Oss eller någon av våra Leverantörer för mer information.