Produkter

Joniseringsrör
Joniseringsrör
EKOions joniseringsrör, rekommenderas till alla EKOions produkter. Joniseringsrören är till 100% återvinningsbara, vid beställning av nya rör skickas de utbytta rören med fördel tillbaka till EKOion, som sorterar och återvinner dem.
Aggregat för sop- och avfallsrum
Aggregat för sop- och avfallsrum
EKOions modell 1-D-V för sop- och avfallsrum är ett fristående joniseringsaggregat lämpligt för kraftigt förorenade miljöer.
Sadel
Sadel
Med Vår sadelmonterade joniseringsutrustning levererar vi ett fullt drift-färdigt joniseringsaggregat för montage i tilluftskanal.
Pumpgropsaggregat
Pumpgropsaggregat
EKOion modell 2-E-V är utvecklat för utrymmen med mycket krävande förhållanden, i och vid bl.a. avloppspumpstationer och pumpgropar.