ekoion

Frågor och svar

Vad är jonisering, och vad är skillnaden mellan negativ och positiv jonisering?

Jonisering är en process som påverkar molekyler så att de blir elektriskt laddade. För att bilda negativa joner tillförs elektroner, och för att bilda positiva joner tas elektroner istället bort. ”Negativ” är ett lurigt ord i kemiska sammanhang. En negativ syrejon har har högre oxidationsförmåga än en positiv dito. Negativa syrejoner i luften har alltid funnits och medför många fördelar för oss människor. Däremot verkar inte positiva joner vara så bra för oss.

Varför blir inomhusluften bättre av negativa syrejoner?

Negativa syrejoner är som osynliga små molekyldammsugare. De svävar omkring och rengör luften omkring oss genom att kemiskt reagera med gaser, fastna på partiklar, på mikroorganismer, reagera med luktmolekyler och luftföroreningar. De oönskade substanserna faller till marken där de enkelt kan städas bort, eller så sönderdelas ämnena på kemisk väg och blir för det mesta koldioxid och vatten.

Vilka oönskade ämnen och lukter försvinner med hjälp av jonisering?

Negativa syrejoner kan avlägsna partiklar som damm, pollen, mögelsporer och fibrer. De inaktiverar också luftburna biologiska komponenter som aeroba bakterier och virus. Lättflyktiga organiska föreningar (VOC) bryts ned, och jonisering är också mycket effektivt för att neutralisera störande lukter som till exempel rök- och avloppslukt.

Hur bildas negativa syrejoner?

Negativa syrejoner bildas när uteluftens syremolekyler kompletterar med fler elektroner, vilket sker hela tiden. Det krävs ett energitillskott för att flytta elektronerna och skapa den mängd joner som kan ta bort luftens föroreningar. I naturen kan energi tillföras genom till exempel åskväder, vattenfall eller starka vindar, och i de kommersiella joniseringsmaskinerna används elektronrör som energikällor.

Hur påverkar negativa syrejoner vår psykiska hälsa?

Negativa syrejoner kallas ibland för luftens vitaminer. Det är ett väldokumenterat faktum att de flesta människor mår mycket bra av att vistas i lokaler där luften renas med hjälp av jonisering. Negativa syrejoner ökar vårt allmänna välbefinnande, och kan (i kontrollerat antal) ge bättre syresättning i blodet, och även minska depressionssymtom, enligt vetenskaplig forskning.

Hur påverkar negativa syrejoner vår fysiska hälsa?

Med tanke på att modern joniseringsteknik efterhärmar naturens eget sätt att rena luft finns det troligen många positiva hälsoeffekter. Eftersom jonisering renar luften ifrån till exempel bakterier, virus, mögel och pollen kan både smittspridning och allergiska reaktioner minskas. Dessutom försvinner små partiklar som annars kunde ge skador på våra sårbara luftvägar. Det finns också forskning som tyder på att vår syreupptagningsförmåga ökar när vi andas in joniserad luft, men det behövs större vetenskapliga studier inom området för att vetenskapligt hundraprocentigt bevisa alla de goda hälsoeffekter som har rapporterats.

Finns det negativa joner naturligt i vår inomhusmiljö?

Våra moderna hem, arbetsplatser och offentliga inomhusmiljöer har ofta en ganska torr luft, bland annat på grund av värmeelement och ventilation. Det betyder att det inte finns så många vattenmolekyler i luften. Men de flesta hem har faktiskt en inbyggd naturlig joniserare –duschen.

Vad är det för skillnad på jonisering och ozonering?

Jonisering förväxlas ibland med så kallad ozonering. Ozonering är en luftreningsmetod där kemiska föroreningar bryts ner genom kraftig oxidation med ozon. (Ozon är molekyler som består av tre syreatomer (kemisk beteckning O3), till skillnad från de naturliga syremolekyler som finns i luften och som består av två syreatomer (O2)). Ozon är giftigt och finns som markozon i låga koncentrationer (max 50 ppb), och innebär alltså hälsorisker för oss människor, medan negativa syrejoner tvärtom har en positiv effekt på människors hälsa.

Rulla till toppen