ekoion

Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet – en renande inandning.

When we add energy to the air, we set off a lot of electrons that move and form oxygen ions. Forming oxygen ions technically is something that humans have mimicked from nature’s own way of purifying the air. The oxygen clusters formed by ionization have proven positive health effects. They incapacitate a variety of particles, allergens, viruses and bacteria, while breaking down substances that give bad odors.

Genom att tillsätta syrejoner som bildar syrekluster får vi alltså inte bara ren, utan kanske framför allt renande luft. Inomhusluften renas på samma sätt som i naturen. I joniserade lokaler är partikelhalterna ofta lägre och renare än i utomhusluften, särskilt i städer.

Olika byggnader och verksamheter kan få problem med dålig lukt och dålig luft med föroreningar som följd – så kallat sjukbyggnadssyndrom. Då är jonisering ett extra bra alternativ.

Olika användningsområden 

Det finns många praktiska användningsområden för jonisering som luftrenare. Alla lokaler eller fastigheter skulle dra nytta av dess effekter.

Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet – en renande inandning.

När vi tillför energi till luften sätter vi igång en massa elektroner som rör sig och bildar syrejoner. Att bilda syrejoner tekniskt är något som människor har härmat från naturens eget sätt att rena luften. De syrekluster som bildas av jonisering har bevisat positiva hälsoeffekter. De omöjliggör en mängd olika partiklar, allergener, virus och bakterier, samtidigt som de bryter ner ämnen som ger dålig lukt.

Genom att tillsätta syrejoner som bildar syrekluster får vi alltså inte bara ren, utan kanske framför allt renande luft. Inomhusluften renas på samma sätt som i naturen. I joniserade lokaler är partikelhalterna ofta lägre och renare än i utomhusluften, särskilt i städer.

Olika byggnader och verksamheter kan få problem med dålig lukt och dålig luft med föroreningar som följd – så kallat sjukbyggnadssyndrom. Då är jonisering ett extra bra alternativ.

Olika användningsområden
Det finns många praktiska användningsområden för jonisering som luftrenare. Alla lokaler eller fastigheter skulle dra nytta av dess effekter.

Rulla till toppen