ekoion

Kostnadseffektivt och miljösmart

EKOion joniseringsutrustning gör att du kan cirkulera och jonisera befintlig inomhusluft flera gånger. Det uppskattas att mellan 30 och 80 % av inomhusluften kan återvinnas.

Varför är det så att vi är beredda att betala för ren luft? Jo, för att ett bra inomhusklimat är en viktig förutsättning för att vi ska trivas och vara effektiva på våra arbetsplatser.

Med en joniseringsutrustning installerad i ventilationssystemet är det möjligt att cirkulera och jonisera den befintliga inomhusluften flera gånger. Det uppskattas att 30 till 80 % av inomhusluften kan återföras, vilket resulterar i betydande besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Driften är energieffektiv och tekniken kräver inga kemikalier eller delar som behöver bytas ut ofta.

Smidig installation

I de flesta fall behövs inget nytt ventilationssystem och vår joniseringsutrustning kan installeras i befintligt ventilationssystem. För att avgöra vad som gäller i ditt fall behöver vi besöka dig och kontrollera hur ditt ventilationssystem är utformat.

Kontakta Oss at EKOion and we will tell you more!

Kostnadseffektivt och miljösmart

EKOion joniseringsutrustning gör att du kan cirkulera och jonisera befintlig inomhusluft flera gånger. Det uppskattas att mellan 30 och 80 % av inomhusluften kan återvinnas.

Varför är det så att vi är beredda att betala för ren luft? Jo, för att ett bra inomhusklimat är en viktig förutsättning för att vi ska trivas och vara effektiva på våra arbetsplatser.

Med en joniseringsutrustning installerad i ventilationssystemet är det möjligt att cirkulera och jonisera den befintliga inomhusluften flera gånger. Det uppskattas att 30 till 80 % av inomhusluften kan återföras, vilket resulterar i betydande besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Driften är energieffektiv och tekniken kräver inga kemikalier eller delar som behöver bytas ut ofta.

Smidig installation
I de flesta fall behövs inget nytt ventilationssystem och vår joniseringsutrustning kan installeras i befintligt ventilationssystem. För att avgöra vad som gäller i ditt fall behöver vi besöka dig och kontrollera hur ditt ventilationssystem är utformat.

Kontakta oss på EKOion så berättar vi mer!

Rulla till toppen