ekoion

Hur jonisering sker

EKOion’s products mimic nature’s own method of ionization.

Luften är densamma som vi har haft på jorden alla dessa dagar, och den har inte försämrats. Luften är däremot förorenad av olika ämnen och partiklar som organiska gaser, bakterier, svavelföreningar med mera.

Naturen har dock sin egen metod för jonisering – det vill säga att rena luften från föroreningar. När solstrålarna passerar genom atmosfären joniserar de syret i luften och då ändras antalet elektroner i det yttre skalet av syre. Men vad betyder det egentligen? Det innebär att syrejoner bildas som smälter samman till större syrekluster. När dessa kluster kommer i kontakt med föroreningarna i luften reagerar de med dem och föroreningarna reformeras eller bryts ned.

EKOion joniseringsutrustning efterliknar naturen genom att producera syrekluster på ett naturligt sätt och renar luften från främmande ämnen och partiklar, samt neutraliserar lukt och gör luften frisk.

EKOion’s products are adapted to the values found in mountain and mountain environments and can therefore increase well-being in the office-, workshop-, healthcare-, school- and  treatment plant environments. As well as other facilities where people live or where the air needs to be purified.

Kontakta Oss at EKOion and we will tell you more.

Hur jonisering sker

EKOions produkter efterliknar naturens egen metod för jonisering.

Luften är densamma som vi har haft på jorden alla dessa dagar, och den har inte försämrats. Luften är däremot förorenad av olika ämnen och partiklar som organiska gaser, bakterier, svavelföreningar med mera.

Naturen har dock sin egen metod för jonisering – det vill säga att rena luften från föroreningar. När solstrålarna passerar genom atmosfären joniserar de syret i luften och då ändras antalet elektroner i det yttre skalet av syre. Men vad betyder det egentligen? Det innebär att syrejoner bildas som smälter samman till större syrekluster. När dessa kluster kommer i kontakt med föroreningarna i luften reagerar de med dem och föroreningarna reformeras eller bryts ned.

EKOion joniseringsutrustning efterliknar naturen genom att producera syrekluster på ett naturligt sätt och renar luften från främmande ämnen och partiklar, samt neutraliserar lukt och gör luften frisk.

EKOions produkter är anpassade till de värden som finns i fjäll- och fjällmiljöer och kan därför öka välbefinnandet i kontors-, verkstads-, sjukvårds-, skol- och reningsverksmiljöer. Samt andra anläggningar där människor bor eller där luften behöver renas.

Kontakta oss på EKOion så berättar vi mer.

Rulla till toppen