ekoion

Våra områden

Industri & Verkstad

Grinding dust, welding fumes and odors that spread freely in the indoor air can be avoided with the help of our ionization. Get a better working environment and a healthier indoor climate.

Livsmedels- och läkemedelsindustrin

Oönskade luftburna mikroorganismer som bakterier, virus, jäst och mögelsporer kan leda till stora produktionsförluster och ökade kostnader. Med våra produkter kan detta förhindras och skapa en renare och kontrollerad inomhusmiljö för er produktion.

Reningsverk, Miljörum & Panthantering

Dålig lukt är vanligt i dessa områden och lockar även till sig skadedjur samt en ohälsosam miljö för människor. Använd våra produkter för att bli av med dålig lukt.

Agrikultur

Ett hälsosammare inomhusklimat minskar risken för sjukdomar och förbättrar immunsystemet. Med vår produkt minskar inomhusklimatet stressen på djuren, vilket resulterar i bättre foderomsättning, lägre dödlighet och mer jämn slaktvikt.

Fastighet & kontor

Energioptimering på ventilationssystemet som sänker din driftskostnad. ROI inom 3,5 år. Med EKOions produkter ökar du också produktiviteten bland de som använder lokalerna, det är på grund av ett hälsosammare inomhusklimat. 

HoReCa

Vill du bli av med det
matos, andra oönskade lukter eller mikroorganismer som orsakar spridning av infektioner och andra skador inom restaurang-, hotell- och kafébranschen? Kontakta oss så kan vi erbjuda rätt produkter för dig.

Skönhetssalong

Människor som vistas i skönhetssalonger riskerar att få andningsproblem på grund av exponering av farliga kemiska ångor eller VOC (flyktiga organiska föreningar). EKOion produkter renar luften och förbättrar inomhusklimatet för kunder och anställda.

Byggnadskonstruktion

Byggdamm, kvartsdamm är något som ger en svår arbetsmiljö och kan försämra individers hälsa. EKOions produkter hjälper dig att få ner byggdamm och kvartsdamm på golvet så att personalen kan andas frisk och ren luft.

Flygplats & Köpcentrum

I områden där många människor besöker varje dag ökar risken för spridning av luftburna virus och bakterier. Skydda anställdas och besökares hälsa med EKOion-produkter. Med joniseringsprodukter har du en stor möjlighet att sänka dina energikostnader.  

Fartyg & kryssningsfartyg

Skydda passagerarnas komfort och hälsa med EKOion-produkter. Förhindra sjukdomsutbrott och föroreningar.

Behållare

Lukt kan påskynda förstörelsen av mat och göra hållbarheten kortare. Med våra joniseringsprodukter kan du sanera luften och ta bort lukt.

Fartyg & kryssningsfartyg

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra en typprovbok.

Behållare

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra en typprovbok.

Skönhetssalong

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra en typprovbok.

Byggnad och konstruktion

Byggdamm, kvarts damm är något som ger en svår arbetsmiljö och kan försämra individers hälsa. EKOions produkter hjälper dig att få i dig byggdamm och kvartsdamm ner på golvet så personalen kan andas frisk och ren luft

Flygplats & Köpcentrum

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra en typprovbok.

Agrikultur

Ett hälsosammare inomhusklimat minskar risk för sjukdomar och förbättrar immunförsvaret. Med vår produkt, inomhus klimatet minskar stressen på djuren, vilket resulterar i bättre foderomvandling, lägre dödlighet och jämnare slakt vikt.

Fastighet & kontor

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra en typprovbok.

HoReCa

Vill du bli av av matlagningsångor, andra oönskade lukter eller mikroorganismer som orsakar spridningen av smitta och andra skador i restaurang-, hotell- och cafébranschen? Sedan kontakta oss så kan vi erbjuda rätt produkter för dig.

Rulla till toppen