ekoion

Våra produkter

EKOion joniseringsrör, rekommenderas för alla EKOion produkter. Joniseringsrören är 100% återvinningsbara, vid beställning av nya rör skickas de utbytta rören med fördel tillbaka till EKOion som sorterar och återvinner dem.

EKOion's aggregat för mindre ytor t.ex. miljörum och panthanteringsrum. Lixo 100, 200 och 300 är fristående joniseringsaggregat lämpligt för kraftigt förorenade miljöer och starka lukter.

EKOion Sadel, är ett joniseringsaggregat som är avsett för installation i olika tilluftsaggregat eller tilluftskanaler där luftförbättring önskas.

EKOion’s Pump Pit Unit 2-F-V is developed for spaces with very demanding conditions and the odors are effectively eliminated.

Rulla till toppen