ekoion

Sadel

EKOion Saddle is our in-duct series and a great compliment to the ventilation system. The saddle suits very well for energy optimization in commercial buildings, malls, airports and such like. Still our saddle is most popular within wastewater treatment facilities in ordet to remove strong odors and toxic gases such as hydrogen sulphide, ammonia and formaldehyde etc.

Med vår sadelmonterade joniseringsutrustning levererar vi en fullt driftklar joniseringsenhet för montering i tilluftskanal. Genom att jonisera syremolekylerna i tilluftskanalen förser vi rummet med frisk och ren luft. Luften renas där den är smutsig.

Sadeln monteras på tilluftskanalen med joniseringsröret pekande mot luftflödet, till spirokanaler säljs fästen som tillbehör.

För optimal dimensionering av syrejoner rekommenderas en lufthastighet på 5m/s i kanalen där sadeln är monterad.

Joniseringsenheten är försedd med en monterad tryckvakt som styr start/stopp av enheten. På strömförsörjningsenheten finns en indikatorlampa som lyser rött när enheten är i drift. Strömförsörjningsenheten är även utrustad med en potentialfri larmkontakt. Ingen annan lås- eller startutrustning behövs, bara koppla in kontakten till ett 230V uttag.

Joniseringsröret säljs med ett års driftgaranti. För att bibehålla garanterad funktion bör elektronröret bytas ut efter ca. 8500 timmars drift eller två år.

EKOion elektronrör är 100 % återvinningsbara. Vid beställning av nya rör som reservdelar skickas de utbytta rören med fördel tillbaka till EKOion som sorterar och återvinner.


Files

Kontakta Oss eller någon av våra leverantörer för mer information.
Rulla till toppen